ขั้นตอนการสมัครสอบเข้านักเรียนนายร้อยตำรวจ

พี่โจ๊กนำขั้นตอนการสมัครออนไลน์เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจโดยรายละเอียดมีขั้นตอนดังนี้นะครับ

 1. เข้าไปที่ สมัครเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ แล้วเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร และเข้าไปกรอกใบสมัคร โดยดูรายละเอียดของรูปถ่ายที่ถูกต้องเพื่อที่จะใช้แนบในใบสมัครออนไลน์
  • ข้อควรระวังในการกรอกใบสมัครออนไลน์
   • ผู้สมัครสามารถสมัครได้ “เพียงครั้งเดียว”
   • ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
   • กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
   • การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 2. พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลได้ที่ “พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูล”
 3. สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครออนไลน์ไปแล้ว และต้องการแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร สามารถเข้าไปขอยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
 4. ตรวจสอบผลการยื่นใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร (สำหรับผู้ที่ขอยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร)
 5. น้องๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานรูปถ่ายที่แนบไปได้ว่าถูกต้องหรือไม่ที่ ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
 6. เข้าไป ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และ พิมพ์ใบชำระเงิน ได้ที่ช่องทางการชำระเงินที่ Counter Service ใน เซเว่น อีเลฟเว่น

ที่มา : http://www.admission.rpca.ac.th

Leave your vote

Comments

0 comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.